• MAIN

 • RESULTS of the
   
Baltic Cup 2018


 • RESULTS of the
    Latvian Championship
2018


 • VIDEOS 2018

 • PHOTOS
2018

 • CONTACT

On May 5, 2018,
the 4th Baltic Open Cup and Latvian Argentine tango Championship

dancing took place at the palace of culture Ziemelblazma in Riga in a very  warm and friendly atmosphere.
63 participants from Latvia, Denmark, Russia, Italy, Great Britain, Belarus, Estonia and Germany
competed  for 8 sets of awards in various categories.
The jury was led by the famous dancer and choreographer Milena Plebs from Argentina.
Congratulations to the winners and prize takers of the contest!
Information about the next Baltic Open Cup in Argentine tango will follow later on.  
We will miss you until we meet again!

4. Baltijas atklātais kauss un Latvijas čempionāts Argentīnas tango dejotājiem
noritēja  2018.g. 5. maijā  kultūras pilī "Ziemelblazma" Rīgā siltā un draudzīgā atmosfērā.
Žūriju vadīja slavenā dejotāja un horeogrāfe Milena Plebs no Argentīnas.
Konkursā piedalījās 63 dalībnieki no Latvijas, Dānijas, Krievijas, Itālijas, Lielbritānijas, Baltkrievijas,
Igaunijas un Vācijas, kuri sadalīja astoņus apbalvojumu komplektus  dažādās nominācijās.
Apsveicam konkursa uzvarētājus un balvu ieguvējus un atvadāmies līdz nākamai reizei!
Konkrētāka informācija par nākamo Baltijas kausu Argentīnas tango tiks paziņota vēlāk.


5 мая 2018 года в Риге, во дворце культуры «Зиемельблазма»,
в тёплой и дружественной атмосфере прошёл
4-ый Открытый Кубок Балтии и Чемпионат Латвии по Аргентинскому танго.
63 участника из Латвии, Дании, России, Италии, Великобритании, Беларуси, Эстонии и Германии разыгрывали 8 комплектов наград в различных категориях. 
Жюри возглавляла известная танцовщица и хореограф Милена Плебс (Аргентина).
Поздравляем победителей и призёров конкурса! До новых встреч!
Информация о следующем Кубке Балтии по Аргентинскому танго будет объявлена чуть позже.