• MAIN

 • RESULTS of the
    Latvian Championship
2020


 • VIDEOS 2020

 • PHOTOS 2020


 • CONTACT

 

The 6th Latvian Argentine Tango Championship 2020 was held on January 18, in Rezekne,
in the hall of the Latgale Embassy "Gors".
For the first time, the Argentine tango was included in the program of the
“Latvian Championship in 10 Dances 2020’ ’’,
organized by the Latvian Sports Dance Federation.
Three sets of awards were drawn in two age categories in the categories
Tango de Pista, Tango Vals and Milonga.
Congratulations to our champions!
Thanks to everyone who took part in this real dance festival: dancers, organizers, judges and fans!

6. Argentīnas tango  Latvijas čempionāts (2020. gadā) notika 18. janvārī, Rēzeknē,Latgales vēstniecības “Gors” lielajā zālē.
Pirmo reizi Argentīnas tango tika iekļauta Latvijas Valsts čempionāta programmā 10 dejās 2020, ko veic Latvijas Sporta deju federācija.
Tika izlozēti trīs apbalvojumu komplekti divās vecuma kategorijās
Tango de Pista, Tango Vals un Milonga nominācijās.
Apsveicam mūsu čempionus!
Paldies visiem, kuri piedalījās šajā deju svētkos: dejotājiem,organizatoriem, tiesnešiem un līdzjutējiem!


6-ой Чемпионат Латвии по Аргентинскому танго 2020 года
прошёл 18 января,
в Резекне,в большом зале посольства Латгалии "Gors".
Впервые Аргентинское танго было включено в программу „Чемпионата Латвии по 10 танцам 2020’’,
проводимому Латвийской Федерацией спортивных танцев .
  Были разыграны три комплекта наград в двух возрастных категориях в номинациях
Tango de Pista, Tango Vals и Milonga.
Поздравляем наших чемпионов!
Спасибо всем, кто принимал участие в этом настоящем празднике танца:
танцорам, организаторам, судьям и болельщикам!